Olika dimensioner av plats Det fysiska, konstruerade, självupplevda och rättsliga

En plats och dess invånare brukar ofta tillskrivas en viss uppsättning egenskaper. Den typen av fördomar överensstämmer sällan med människors uppfattning om sig själva, vi begränsas och förminskas. Kategoriseringarna kan på sätt och vis liknas med hur människor delas in i olika könstillhörigheter. Det finns fyra perspektiv på kön. Det finns biologiskt, juridiskt, socialt/kulturellt och…

 • Av: Härifrån

  Att ta ett hållbarhetsgrepp på konsumtionen

  Det är svårt att argumentera för att själva köpandet av varor som produceras av eller med hjälp av jordens resurser skulle kunna gynna en ekologiskt hållbar utveckling. Eller att påstå att konsumtionen i sig skulle lösa något övergripande socialt problem i rika länder som Sverige. Lika svårt har jag att se hur den ständigt ökande…

  • Av: Social utveckling och S2020

   Social hållbarhet - en lönsam satsning

   Kan vi mäta värdet av en positiv social förändring? Är kultur en bra hävstång för att åstadkomma en sådan förändring? År 2009 publicerades rapporten Social Return on Investment (SROI) Analysis - An evaluation of social added value for the Spàrr project. Den förtjänar att lyftas fram i den viktiga pågående diskussionen om social hållbarhet och…

   • Av: Creative Communities

    Ledarskap, miljonprogram och gemensamma processer

    Nu har vi talat om hållbart stadsbyggande så länge att vi kan börja arbeta konkret. Vi har diskuterat, utarbetat strategier och testat oss fram. Den allmänna känslan på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad var att det nu är dags att handlingskraftigt börja kavla upp ärmarna. Vi vet vad vi ska göra, vi har utmaningen framför oss.…

    • Av: Hållbar Stad

     Betydelsen av social hållbarhet i Kvillebäcken

     Det finns ingen entydig och allmängiltig definition av den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet. Vad begreppet social hållbarhet eller socialt hållbar utveckling betyder tolkas ofta olika i olika sammanhang. Hållbarhetsbegreppet används flitigt i dag, av olika aktörer i olika syften och sammanhang. Det är begreppets både styrka och svaghet – att det definieras olika beroende på…

     • Av: Omvärld

      Den exponerade kroppen

      I vissa rum är min kropp självklar. Den rör sig lätt. Den är fri. I andra rum är den tung, den är fel och iakttagen. Den är tyngd av förväntningar. Andras ögon begränsar. I dessa rum är min kropp avvikande. Och alltså även jag. Den mänskliga kroppen är laddad med föreställningar. I vår klass, ras,…

      • Av: Movium

       Kan konst förändra världen? - Husby – Bergsjön - Våxnäs

       Tisdag 20 november kl. 18-20 på Husby träff Det finns många platser och många organisationer som har engagerat sig i samhällsdebatten på ett nytt sätt under de senaste åren. En av de rörelser som får allt mer uppmärksamhet är de verksamheter och initiativ som använder sig av konstnärliga processer för att skapa engagemang och sammanhållning…

       • Av: Arkitektur- och designcentrum

        Paganica i L'Aquila provinsen

        Den 6 april 2009 klockan 03.32 drabbades Abruzzen i Italien av en jordbävning med magnitud 6.3 på richterskalan. Flera efterskalv följde. Jordbävningen skördade 309 människoliv och skadade 1 600 människor. De matriella skadorna var enorma, främst i L'Aquila regionen. Till exempel blev över 65 000 människor hemlösa. Flera historiska byggnader och monument fick omfattande skador,…

        • Av: Donau Universitet Krems/ ATI-Donau

         Gerd på vandring

         Hjultomten lever – en plats där man inte blir hatad Plastgräset och trätrapporna intill Älvrummet (en byggnad för information och dialog kring utbyggnaden av Göteborgs centrala älvstränder) kom till efter Götatunnelns öppnande 2006 då platsen frigjorts från genomfartstrafik. Den blev trots viss svårtillgänglighet snabbt en opretentiös mötesplats för folk från olika delar av Göteborg. Jag…

         • Av: S2020