MALMÖ VILL BLI VÄRLDSBÄST I HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Gemenskapsodling - Föräldrakommunikatörernas odling i Rosengård. Foto: Rita Cifliku Malmö vill bli världsbäst på hållbar utveckling. Staden vann den första stadsutmaningen och har som få andra svenska kommuner fått ett internationellt gehör för sitt miljöarbete, som präglas av en ovanlig bredd med mängder av projekt inom alla dimensioner av hållbarhet, även den sociala. – Vi…

 • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

  Vad innebär en attraktiv avfallslösning?

  I det bekväma stadslivet ska det flyta på hela vägen vare sig det handlar om kommunikationer, service eller sophantering. Det ska vara enkelt, bekvämt och positivt att hantera sina sopor hela vägen från köket till soptunnan. Det ska rulla på och ja, det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt. För att få bekräftat…

  • Av: VA SYD

   Städers periferi

   De viktigaste förutsättningarna för Malmös tillkomst som stad var havet och den bördiga slätten. I dagens Malmö finns många stadsmiljöer som berättar om staden och havet men inga som berättar om staden och slätten. Det finns också en tydlig tendens: städer blir vackrare från vattnet, genom alla omvandlade hamnområden, men fulare från land eftersom ytterområden…

   • Av: Malmö stad

    Städers periferi – en outnyttjad resurs

    Ingen vill riskera att hamna utanför. Ingen vill befinna sig i periferin, varken i vänkretsen eller i staden. Städers periferi består ofta av trista ytterområden långt bort från den attraktiva kärnan. I ett sånt läge planeras och byggs Hyllie. I arbetet med en fördjupad översiktsplan för södra Hyllie, se www.malmo.se/sodrahyllie, har vi tagit tag i…

    • Av: Malmö stad

     Smarta nät i Hyllie

     Smarta nät är en av pusselbitarna som bidrar till att vi kan lösa klimatfrågan. Bakgrunden är att vi behöver ställa om energisystemet mot mer förnybar energiproduktion som vind och sol. När vi får in mer förnybar energi från sol och vind i systemet, så får vi stora variationer i tillgången eftersom sol och vind är…

     • Av: E.ON Sustainable City

      Framtidens energisystem utvecklas i Hyllie

      Hur kan vi skapa ett mer hållbart energisystem med förnybar energi och där vi använder våra resurser bättre? Framtiden energisystem kommer inte se ut som dagens och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är redan på väg att förändras. I nästa blogginlägg kommer ni få läsa mer om hur vi i Hyllie hittar sätt för…

      • Av: Malmö Stad

       En utmaning som sporrar till mer hållbara transporter.

       Foto Felix Gerlach. ”I Hyllie ska resandet till stor del ske till fots och på cykel, kompletterat av bra kollektivtrafik. Utöver kollektivtrafiken etableras smarta lösningar för gas- och elfordon.” Så står det att läsa i Klimatkontrakt för Hyllie. Det dokument som Malmö stad, E.ON och VA SYD tillsammans har tagit fram och undertecknat. Utmaningarna är…

       • Av: Malmö stad

        Så läker vi ihop södra Malmö

        För en vecka sedan presenterade kommissionen för ett socialt hållbart Malmö sin slutrapport. I rapporten pekas på de stora sociala skillnaderna i Malmö och så lyfts ett antal mål och förslag till åtgärder fram. I planeringen av Hyllie ställs frågorna om integration på sin spets eftersom det där planeras för en stadskärna som ska läka…

        • Av: Malmö stad

         Hyllie som testbädd för framtidens energilösningar

         Energimarknaden och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är på väg att förändras. Med mer förnybar energi i form av vind och sol i produktionsmixen, nya sätt att använda energi, t.ex. elbilar, samt nya tekniska lösningar för mer effektiv energianvändning, kommer energilandskapet och villkoren för både konsumenter, distributörer och producenter av energi att bli annorlunda…

         • Av: E.ON