Social ojämlikhet skapar problem

Trafikseparering – säkert eller segregerande? Enrique Peñalosa, tidigare borgmästare i Bogotá, menar att de flesta problem i städer har sin bakgrund i social ojämlikhet. Moviums Karin Andersson träffade honom och insåg att de problem som ojämlikhet ger upphov till finns även i Sverige. Sverige är inte Colombia. Stockholm är inte Bogotá. Det kan tyckas ogörligt…

  • Av: Movium

Brända bilar toppen på isberget

När förorten brinner blir utanförskapets pris både synligt och tydligt. Det är lätt att värdera vad en utbränd bil eller ett krossat skyltfönster kostar. Det är inte heller särskilt svårt att beräkna polisens övertidsersättningar eller bostadsbolagens kostnader för att hyra in vaktbolag. Stadsledningskontoret i Stockholm har gjort preliminära beräkningar som visar att enbart skadegörelsen i…

  • Av: Telge

Knitting House

Ett perspektiv på miljonprogrammet Mellan den 24 januari - 3 mars visar Arkitekturmuseet utställningen Knitting House, som är ett projekt av Elin Strand Ruin och The New Beauty Council. Knitting House är en stickad version av en lägenhet på tre rum och kök på Oslogatan 8 i Stockholmsförorten Husby. I anslutning till Knitting House visas…

  • Av: Omvärld

Järvaborna skapar 60 meter bred muralmålning i Husby

Den största kollektiva muralmålningen i sitt slag i Sverige skapas just nu av Järvaborna i Husby. Muralmålningen som går under namnet ”Mitt Hem, Min Bild” uppförs på en 60 meter bred fasad i centrala Husby, och det är Järvabornas egna bilder och berättelser om sitt område som ligger till grund för målningen. Den 22 oktober…

  • Av: Förorten i Centrum

Muralmålningar

Våra projekt De projekt som vi kommer att skriva om kommer att behandla social hållbarhet och hur man kan implementera konsten som ett verktyg i det arbetet. Vi vill möjliggöra och synliggöra människors kollektiva bildberättelser i det offentliga miljöer. Vårt forum blir ett plattforum för Förorten i Centrum:s och deltagarnas utsagor kring muralmålningsprojekten. Husby60 -…

  • Av: Förorten i Centrum

Konstprojektet Att hitta hem

Genom en ackumulativ metod av kartläggningar, nätverksbyggande och iscensättningar skapar konstprojektet Att hitta hem ett slags kollektiva minnen av hem, platser eller gemenskaper för kvinnor, som utgår från det vardagliga och handlingar som odling och matlagning, i en pågående undersökning om vad som konstituerar ett hem med utgångspunkt i den personliga upplevelsen av hemkänsla.

  • Av: Hållbar Stad