Tillit utvecklas i dans- och arkitekturprojekt bland hemlösa barn

Foton: Nadja Voorham Arkitektur- och designcentrum och Lava Dansproduktion bedriver just nu ett flerårigt projekt kring begreppet ”hem” tillsammans med barn på barnhem och i flyktingläger. Det, om något, handlar om social hållbarhet, tycker Titti Olsson. Vad är egentligen ett hem? Är det en fysiskt plats, en kropp? Känslor – minnen – som vi bär…

  • Av: Movium