Klimatförändringar hot mot dricksvattnet

I ett varmare och mer nederbördsrikt klimat ökar risken att vårt dricksvatten blir förorenat. Samtidigt kan delar av landet stå inför vattenbrist under torra perioder. Klimatberäkningar pekar på att vattentillgången i sjöar och vattendrag kommer att förändras, men förändringen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet och mellan olika årstider. Sett över hela…

  • Av: SMHI

Städer klimatanpassar sig

Orkanen Katrina som drabbade New Orleans 2005, var den allvarligaste anläggningsolyckan i USA:s historia och en av de största naturkatastroferna. Foto: National Geographic Stock, Tyrone Turner/WWF. New Orleans har inlett ett arbete med att skydda och återställa våtmarkerna i Mississippideltat för att öka motståndskraften mot översvämningar, orkaner och en höjd havsnivå till följd av klimatförändringarna.…

  • Av: WWF