Avgiftsfri kollektivtrafik inget mirakelmedel för mer hållbart resande

Som första land i välden introducerar Luxemburg nu avgiftsfri kollektivtrafik för alla. På lokal och regional nivå har åtgärden tidigare testats på flera håll runtom i världen. Erfarenheterna från dessa tidigare försök visar att avgiftsfri kollektivtrafik inte är ett mirakelmedel för att öka resandet i kollektivtrafiken och minska resandet med bil.

  • Av: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik