Öppna data för kloka val

SMHI mäter och beräknar olika tillstånd i luft, hav, sjöar och vattendrag - ett arbete som genererar stora mängder information. Nu kan alla ta del av dessa data och använda helt fritt, oavsett syfte. Öppna data innebär att fler får möjlighet att ta del av det som är framtaget för skattemedel. Vad är då möjligheterna…

 • Av: SMHI

  Slaget om stadsrummet

  Det är märkligt hur bilen får diktera villkoren vid planerandet av ny bebyggelse, allt prat om hållbarhet och ”promenadstad” till trots. Jag vill gärna tro att människan är den enhet som staden planeras utifrån, men som verksam landskapsarkitekt i nya stadsbyggnadsprojekt finner jag att bilen tyvärr smäller högre. Låt mig förklara vad jag menar. Till…

  • Av: URBIO

   Del 1: Konst som katalysator för lokal utveckling i en japansk by

   Foton: Green valley, Ulrika Jansson, Thu Kim Vu, Yojiro Kuroyanagi. I diskussionen om hur vi skapar hållbara städer är en hållbar landsbygd lika viktig att prata om. Att utveckla landsbygden och göra den möjlig att leva på och av, så att färre människor flyttar till städer, är ett sätt. Under hösten 2012 har jag varit…

   • Av: LUR – Konstnär