Bostad + lokal = bokal

Bokaler, en kombination av bostad och lokal med en arkitektur som tillåter mer av innehåll, variation och möjlighet till interaktion, kan både stärka det lokala näringslivet och det sociala livet i ett bostadsområde. 2010 invigdes bokalerna i Örtagården och blev ett byggnadstillskott i en tidstypisk 1960-talsstruktur.

 • Av: Hållbart Malmö

  Hållbar stadsdel har blivit en internationell föregångare

  I Västra hamnen i Malmö har en ny modern stadsdel uppförts i vad som tidigare var ett hamn- och industriområde. Västra hamnen är ett pilotprojekt som visar att det går att skapa bostadsområden som är mer ekologiskt hållbara än dagens områden och samtidigt erbjuder en trevlig miljö för de boende.

  • Av: Hållbar Stad

   Hammarby Sjöstad visar kretsloppstänkande

   Målet med Hammarby Sjöstad var att halvera den totala miljöbelastningen jämfört med ett område byggt i början av 1990 talet. Ända dit nådde inte Hammarby Sjöstad. Men tack vare det ambitiösa målet och den integrerade planeringen är Sjöstaden ett internationellt föregångsexempel.

   • Av: Hållbar Stad