Låt barnen ta plats i staden - vad händer när kottarna tar slut?

När städer växer och förtätas får ofta barnens närnatur stryka på foten, allt fler barn ska trängas på mindre yta. Studier visar att den försämrade kvaliteten på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga i städer och tätorter behöver vi värna och utveckla utemiljöerna.

 • Av: Ekologigruppen

  Vilka förluster är värda att kompensera?

  När ett område exploateras förloras i princip alltid någon form av naturvärden. I vissa fall, då dessa naturvärden är särskilt höga, måste förlusten kompenseras på något sätt. Men vad händer med alla de grönytor som inte blir kompenserade? Och, bör man inte kompensera även för sociala, rekreativa och hälsorelaterade förluster som exploateringen kan tänkas medföra? Detta…

  • Av: Ekologigruppen

   Äter vi upp stadens grönytor?

   Sedan bilismens intåg har städer planerats med bilen i fokus. Det har resulterat i att städer brett ut sig på ytan, så kallat Urban Sprawl (utglesning). I slutet av 1900-talet förändrades synen på stadsplanering och förtätning blev en strategi för en hållbar stad. Därför ställer jag mig frågan om vi håller på att äta upp…

   • Av: SLU