Vad behöver våra städer i kristider?

Ålderskriser, relationskriser och samhällskriser har några gemensamma nämnare. De är aldrig välkomna när de knackar på dörren, de är smärtsamma att ta sig igenom och på den snåriga vägen genom blottas såväl styrkor som svagheter. I bästa fall kommer vi ut klokare på andra sidan – med nya insikter, bättre självkännedom och med en skarp påminnelse om vad som är allra viktigast för oss.

 • Av: Ekologigruppen

  Viktiga grönområden krymper när Stockholm växer

  Mellan åren 2005 och 2015 har den bebyggda marken i Stockholm ökat med 15 procent. Samtidigt har stadens grönområden krympt visar forskning från KTH som bygger på satellitdata. Med en beräknad befolkningsökning på elva procent mellan åren 2015 och 2020 är Stockholm den nu snabbast växande huvudstaden i Europa. – Vår studie visar att den…

  • Av: Hållbar stad

   Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

   Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas. Stöd kan under 2018 sökas vid två ansökningsomgångar. Vem kan söka? Ansökan om stöd görs av fastighetsägaren, tomträttshavaren eller någon annan som har fått fastighetsägarens eller tomträttshavarens tillstånd. Fastigheten där åtgärden genomförs…

   • Av: Boverket

    Hur ska det gå för barnen när staden förtätas?

    Utan att reflektera över barnkonsekvenser byggs idag höga hus tätt, något som ger djupa och långa skuggor på gårdar och gator. Det skapar också brist på dagsljus inne i byggnaderna. Man bygger kvartersstad med minimala fri- och parkytor, skolor utan skolgård och förskolor med pyttesmå ”utsläppsgårdar”. Den lilla parkmark som planeras och anläggs kommer att…

    • Av: Movium

     En hållbar stad har rättvisa grönområden

     Foto: Per A J Andersson via Wikimedia Commons Att ekologisk och social hållbarhet är tätt sammanlänkade har vi konstaterat, gröna miljöer har god påverkan på vår hälsa. Men för att de ska ha god påverkan på stadens hälsa behöver de också vara rättvisa. Forskning inom både samhällsplanering och folkhälsa har visat att det finns en…

     • Av: Social utveckling och S2020

      Vi vill bygga världens första cykelboulevard

      Bostadsområdet Holma i förgrunden med Pildammsvägen till höger. Kroksbäck ligger på andra sidan parken med kullarna. Foto Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor. De flesta malmöbor vet hur Holma och Kroksbäck ser ut. När man passerar utanför områdena ser man parkeringar, parallellgator och likadana stora hus. Här ser helt enkelt ganska trista ut. Om man istället skulle…

      • Av: Malmö stad

       Hyllie är ett unikt integrationsprojekt

       Hur kopplar vi då ihop Holma och Kroksbäck med det nya Hyllie centrum? (en karta finns i slutet av inlägget) I planeringen arbetar vi med att den nedsänkta stadsmotorvägen Annetorpsvägen, mellan Holma och Kroksbäck och utbyggnadsområdet Hyllie, ska överbryggas på tre sätt: 1. Stadskoppling Hyllie boulevard ska dras över barriären och förlängas in i Holma…

       • Av: Malmö stad

        STÄDERNAS GRÖNA LUNGOR

        © iStockphotos_iulicanul Stockholm har skyddat ett stort sammanhängande grönområde i hjärtat av staden genom att ge det status som en nationalpark. Auckland har utvecklat en modell för naturvänlig stadsplanering där gröna korridorer skyddar mot översvämningar och ökar biodiversiteten. Och Chicago har blivit ledande inom gröna tak med planer på 6000 installationer till 2020. Det är…

        • Av: WWF