Sollentuna satsar på att bli en grön konsument

Sollentuna är först i Sverige med att göra en fullständig inventering av den egna verksamhetens klimatpåverkan från inköp. Syftet är att identifiera hur kommunen enklast kan minska sina utsläpp, direkta och indirekta. – Vi har valt att utgå från det för att hitta vad vi ska fokusera vårt klimatarbete på. Vi vill göra våra insatser…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

    STÄDER KONSUMERAR GRÖNT

    Bristols St Nicholas Markets. Copyright: Destination Bristol. Sendai var en av ledarna för den japanska gräsrotsrörelsen för grön upphandling på 1990-talet och mer än 90 procent av stadens inköp görs idag från en lista med gröna produkter. Calgary Dollars är en av de mest aktiva lokala valutorna i världen, med ungefär 1 000 varor och…

    • Av: WWF