Planera för att möta värmeböljor

Värmeböljor kommer att inträffa allt oftare och de blir mer långvariga. Eftersom värme starkt påverkar vår hälsa är det en viktig faktor att ta hand om, såväl inom vård och omsorg men också inom bebyggelseplanering. Efter den gångna sommarens händelser med skyfall, översvämningar och skogsbrand har många diskussioner handlat om att vi behöver rusta våra…

  • Av: SMHI

    Innovationsdialog för klimatanpassning

    Hur kan vi anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vilka utmaningar och innovativa lösningar finns idag? Vad kan du inom offentlig sektor, näringsliv, forskning eller ideella organisationer göra? Ett viktigt tillfälle att utbyta idéer kommer den 5 juni i Stockholm. Då arrangeras Innovationsdialog för klimatanpassning av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och Regeringskansliet, i samarbete med…

    • Av: SMHI