Genmodifierad stadsgrönska, någon? Självlysande granar och livskraftiga perenner — har vi råd att experimentera?

Inom snar framtid kommer troligen genmodiferad stadsgrönska finnas på marknaden. Till dess behöver vi landskapsarkitekter ta ställning till om och hur städerna ska fyllas med dessa superkulturväxter. Kommer vi ha råd att säga nej till genteknikens möjligheter? När vi människor för över 10 000 år sedan gick från att vara kringflackande samlare och jägare till att…

  • Av: Urbio