Varför är det så svårt att skapa hållbara städer?

Delegationen för hållbara städer lämnade i början av sommaren en rapport till regeringen om hinder för en hållbar stadsutveckling. Femton hinder listas, indelade i sex grupper. Hindren är i mångt och mycket välkända för branschen, vilket i sig är både en bekräftelse och en besvikelse – en bekräftelse på att det, som många av oss brottas…

  • Av: Movium