Underlagsrapporter för Malmökommissionen

De underlagsrapporter som tas fram för Malmökommissionen tjänar som diskussionsunderlag. Syftet är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring kommissionens olika frågeställningar om hur skillnader i hälsa ska kunna minska i Malmö. Författarna till underlagen är ansvariga för innehållet. I slutrapporten till kommunstyrelsen i december 2012 kommer helhetsbilden, baserad på samtliga under…

  • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Konstprojektet Att hitta hem

Genom en ackumulativ metod av kartläggningar, nätverksbyggande och iscensättningar skapar konstprojektet Att hitta hem ett slags kollektiva minnen av hem, platser eller gemenskaper för kvinnor, som utgår från det vardagliga och handlingar som odling och matlagning, i en pågående undersökning om vad som konstituerar ett hem med utgångspunkt i den personliga upplevelsen av hemkänsla.

  • Av: Hållbar Stad