En karta över göteborgarnas berättelser

Segregationen är ett stort problem i många av Sveriges städer, vi blir allt mer isolerade från varandra. I Göteborg har organisationen Göthenburgo skapats för att bjuda in människor till nya stadsdelar. Hanieh Namvar, en av organisationens grundare, berättar om det pågående arbetet med att ta fram en ny göteborgskarta. Den ska visa nya delar av staden, och bygga på göteborgarnas berättelser om sina egna platser.

 • Av: ArkDes

  Vem segregerar egentligen staden?

  Foto: Charlotte Rodenstedt Segregation anses ofta vara ett problem som enbart angår förorten. Bostadsforskare Ann Rodenstedt menar däremot att stadens medel- och höginkomsttagare bidrar minst lika mycket till segregationsprocessen. När fenomenet bostadssegregation kommer på tal, oavsett om det är runt fikabordet eller i media, så tenderar det ofta att associeras med vissa typer av miljöer…

  • Av: Uppsala Universitet

   BNP inget mått på livskvalitet

   Utveckling har länge mätts i termer av BNP. En rapport från OECD visar dock att det ger en ofullständig bild av verkligheten. Ekonomisk tillväxt hänger inte alltid samman med siffror gällande hälsa, utbildningsnivå, medelålder och barnadödlighet. Trenden har pågått ett tag nu, vi börjar se bortom tillväxthorisonten och istället fokusera på befolkningens välbefinnande. Human Development…

   • Av: ArkDes

    Tema: Ekonomisk Bärkraft

    Ekonomisk kris och ekonomiska förutsättningar. Det talas mycket om ekonomin just nu. Hur skapar vi en ekonomiskt hållbar värld? Hur kan vi förändra våra konsumtionsmönster? Fram till slutet på augusti kommer Hållbar Stad rikta särskilt mycket fokus på temat Ekonomisk Bärkraft. På olika sätt bidrar vi alla till stadens ekonomiska utveckling. Den som går till…

    • Av: Hållbar Stad

     Te, scones och gentrifieringsprocesser

     Sjömanskyrkan i Göteborg var fullsatt när Hyresgästföreningens arbetsgrupp En stad - vår stad bjöd in till Afternoon Tea med gentrifieringstema. Frågan som skulle besvaras handlade om vilken roll Hyresgästföreningen kan och bör spela i de processer som antingen kan bidra till eller motverka gentrifiering. Gentrifiering är ordet på allas läppar. För några år sedan var…

     • Av: Hållbar Stad

      Till fots genom gentrifieringsprocessen

      Bushwick, Brooklyn, New York. Foto: Karin Andersson Att vandra i New York är att bokstavligen gå igenom en gentrifieringsprocess, skriver Karin Andersson i sin rapport från stadsdelen Williamsburg. Sällan har hon så tydligt upplevt att en priviligierad grupp har så stor förmåga att appropriera – och oundvikligen förändra – ett område som de redan tagit…

      • Av: Movium

       ut och in på begreppen

       Foto: Caroline Dahl Hong Kong är en stad där rulltrappor fungerar som trottoarer. Rulltrapporna är så framgångsrika att en del stadsdelar opponerar sig mot dem i rädsla för gentrifiering. Caroline Dahl åker bland Hong Kongs rulltrappor och tänker på Ren Koolhaas teorier om hur tillgängligheten förändrar stadslivet. New York har sina gula taxibilar. London de…

       • Av: Movium