Urban Research: Levande och blandade bottenvåningar – möjligheter och utmaningar i staden

Många stadsutvecklingsprojekt idag vill uppnå verksamhetslokaler i bottenplan som är levande och blandade. Att åstadkomma detta är dock en utmaning, inte minst i nybyggda fastigheter och områden. Tid: 13.15-16.00 och därefter After Work för dig som vill Anmälan och mer information Under detta Urban Research gräver vi djupare i frågan kring bottenvåningarna i staden, deras förutsättningar…

  • Av: Mistra Urban Futures

    På min (framtida) gata i stan...

    Framtidens gata kan bli mer än en transportsträcka, den kan bli själva destinationen. Mer utrymme för människor och umgänge när privatbilismen får stryka på foten. Stadsarkitekterna i Malmö och Göteborg spår en ljus framtid för gaturummet. När vi tittar på en karta över en stad är det ofta gatorna vi är intresserade av. Det är…

    • Av: Omvärld