Energiperspektiv i fysisk planering

När nya områden ska byggas finns stora möjligheter att skapa både energieffektiva och socialt hållbara miljöer. Både bostäder och allmänna platser kan då planeras efter de framtida invånarnas behov och rörelsemönster. Inom projektet Uthållig kommun har åtta kommuner arbetat aktivt med energieffektiv fysisk planering genom bland annat passivhus. Bygga skolor och bibliotek med passivhusteknik eller…

  • Av: Energimyndigheten

Smarta mobilitetslösningar

Hur vi transporterar oss beror till stor del på fysisk planering och parkeringsnormer. Med smarta mobilitetslösningar, så kallat mobility management, kan kommuner få renare luft med mindre utsläpp, lägre energianvändning och förbättrad folkhälsa. Under perioden 2012-2014 deltog tolv kommuner i temaområdet Energismart planering i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Via olika pilotprojekt testades hållbara mobilitetslösningar såsom gröna parkeringsköp samt flexibla…

  • Av: Energimyndigheten