Nya transportlösningar för att utveckla hållbara och attraktiva städer

Gods- och avfallstransporter i städerna ökar och utgör en utmaning när vi ska förtäta och skapa en levande städer tillägnad människan. Genom nya lösningar finns det möjlighet att hantera de miljömässiga utmaningarna som tunga transporter medför och samtidigt skapa förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö. Det gäller tänka nytt och bygga vidare på goda erfarenheter. Motiven…

 • Av: Älvstranden Utveckling

  Upplevelsebaserad karaktärisering

  Text: Ewamarie Herklint och Einar Hansson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer…

  • Av: Riksantikvarieämbetet

   Attack, Reträtt och Försvar – Klimatanpassning i Frihamnen, Göteborg

   Projektet Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen har granskat hur tre strategier för klimatanpassning attack, reträtt och försvar kan användas vid planering och utveckling av Frihamnen i Göteborg. Ska vi satsa på ett flytande kvarter mitt i Göteborg? Ska vi tillåta översvämning i Frihamnen eller tvärtom bygga skyddsbarriärer för att hindra vattnets framfart i området?

   • Av: Mistra Urban Futures