Risk för sämre luftkvalitet i täta och gröna städer

Förtätning av staden ger effektivare användning av infrastruktur, service och minskade transporter. Men förtätningen ökar också risken för att stadsluften försämras när luftgenomströmningen minskar. En ny studie visar att det går att undvika genom strategisk placering av byggnader och växtlighet.

 • Av: Redaktionen Hållbar stad

  Grön Blå Svart Grå – en kurs om gröna och blå lösningar i den cirkulära staden

  Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer! Anmälan och mer information Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning? Genomgående i kursen behandlas implementering av biokol i…

  • Av: C/O City

   Hur är det rätt att bygga tätt?

   Vi behöver fler bostäder i våra städer och förtätningen har ökat senare år – framför allt i större städer. Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika typer av förtätning? Och hur förenar vi kraven på effektiv markanvändning samt ett gott stadsliv utifrån olika aktörers behov och perspektiv? Arrangör: Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures Tid:  15.00…

   • Av: Mistra Urban Futures

    Var tog staden vägen?

    Vad vill politiken? Har politiken ens någon vilja? Under Vallastaden 2017 arrangerade ArkDes och Tankesmedjan Movium ett samtal om bostadspolitikens främsta dilemman. På fredag, den 29 september, fortsätter samtalet.

    • Av: ArkDes

     Tät och socialt hållbar stad Komplexa begrepp och enkla lösningar?

     I stadsbyggnadsdebatten används hållbarhet och täthet nästan som synonymer och säg den kommun som inte vill vara tät, grön och socialt hållbar! Men när frågorna är komplexa och svårdefinierade – finns det några enkla svar? Med en förtätning av våra städer och orter får vi chansen att använda mark och infrastruktur på ett mer effektivt…

     • Av: Ekologigruppen

      Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

      Välkomna till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna att bygga hållbara samhällen! Tid: 13.00–16.00 Anmälan: Anmäl dig här (Evenemanget är kostnadsfritt) I första delen samtalar ArkDes överintendent Kieran Long med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, om mål och utmaningar…

      • Av: ArkDes, Movium, Västra Götalandsregionen

       Begravningsplatsen – en resurs för ett hållbart samhälle

       Begravningsplatser är lågt prioriterade i vårt samhälle, trots att de är gröna kulturarv och mötesplatser, skriver landskapsarkitekt Monica Sandberg. Det talas om holistiska angreppssätt och social hållbarhet, att stadsplaneringen kan skapa samband och sammanhang. Att grönskan i staden ger positiva hälsoeffekter både fysiskt och mentalt. Kulturarvet lyfts som en resurs för att förbättra livskvalitet och…

       • Av: Movium

        Elefanter i rummet när vi planerar för hållbara städer

        Behovet av att förtäta staden har blivit ett mantra idag. Men förtätning var inte ursprungstanken med hur Stockholm skulle bli hemort för ett växande antal invånare, när våra förorter en gång växte fram. När Stockholms förorter började planeras och ta form efter andra världskrigets slut, anlitades några av tidens främsta svenska stadsplanerare och arkitekter (Det…

        • Av: HOPP!

         C/O City skapar levande städer

         Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram och synliggöra värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för olika samhällsaktörer att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Många städer står inför stora förändringar då befolkningstätheten kommer att öka markant och stora ytor kommer tas i anspråk för byggandet.…

         • Av: C/O City

          Sociala och ekologiska mål för en tät och grön stad

          Befolkningen ökar och staden byggs tätare – samtidigt som Göteborg fortsätter att utvecklas som grön stad. Den grönstrategi som park- och naturförvaltningen tagit fram tar sikte på ett hållbart och hälsosamt stadsliv. En stad där tät bebyggelse kombineras med ett rikt djur- och växtliv som tar tillvara ekosystemens tjänster.  För att en tät stad också…

          • Av: Jämlikt Göteborg