Det utmanande ordet innovation "Vi har behov av hållbara lösningar som tar ett större grepp kring helheten i samhället"

Vad är egentligen en innovation eller en innovativ process? Hur kan man använda ett brett innovationsbegrepp för att skapa hållbar stadsutveckling? Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer samlar erfarenheter från innovationsarbetet i sex svenska städer för att skapa både kunskap och samverkan. När våra städer och kommuner ställs inför allt större och mer komplexa…

  • Av: Nationell samverkan Innovationsplattformarna