Fjärilsmarker på parkeringsdäck

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har landskapsarkitektkontoret URBIO arbetat med ett nytt parkeringsdäck och angränsande gata. Parkeringsdäcket ligger i den sydvästra delen av det stora sjukhusområdet, en del som gjort sig känd som Huddinge Grusängar. Här har en unik flora och fauna etablerat sig och en knäckfråga var hur man kunde bygga ett parkeringshus i området utan att den lokala fjärilsfaunan skulle missgynnas. Bruna tak blev lösningen.

  • Av: Hållbar Stad