Platsspecifik skrivworkshop i Fittja

Foto: Emma Göransson Forskningsprojektet Platsens poetik vid Arkitekturmuseet i Stockholm hade sin första platsspecifika workshop fredagen 12 oktober i Fittja, Botkyrka kommun. Temat var upplevelser av den kulturhistoriska dimensionen av offentliga platser i förortslandskapet. En sådan kollektiv och konstnärligt uttryckt upplevelse av en plats kan skapa tillhörighetskänslor både till de andra människorna som deltar och…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Materiella minnen och dolda landskap

Foto: Emma Göransson Hur får platser mening för människor och vad händer när de tappar den, när platser blir obygder, utmarker eller ”icke-platser”? I Stockholms förorter har ofta historiska natur- och kulturlandskap raderats ut, och ett nytt, skenbart ”historielöst” landskap har konstruerats i utstuderade kulturpolitiska syften och med ödesdigra konsekvenser för människor som nu lever…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Archaeology of Nothing i förorten

En brukar säga att miljonprogramsområdena från 1970-talet krävde att det gamla natur- och kulturlandskapet raderades, och det främst handlade om en teknisk lösning. De stora byggkranarna som lyfte betongelementen på varandra måste kunna komma fram och även få plats mellan de konstruktioner som växte fram. Jag tror att detta bara är en sida av saken.…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Psyke, ägande och förortslandskap

I det konstnärliga forskningsprojekt Platsens Poetik som jag arbetar med på Arkitekturmuseet undersöker jag hur människor relaterar till natur- och kulturlandskap över tid. Människor knyter an till jord på liknande sätt som till varandra som jag ser det, och vi kan förvägras tillhörighet och stötas bort från den jord vi bebor. Jag närmar mig hur…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum