Den attraktiva stadskärnan är inte till för alla Catharina Thörn i intervju om boken Stad till salu

I stadens offentliga rum blir samhällets konflikter och ojämlikheter synliga. Men när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turister förvandlas stadskärnan till en säljande image. – Det finns en mängd subtila strategier som bit för bit tar bort det offentliga rummets demokratiska funktioner – utan att vi märker det, säger…

  • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

Parkbänkens politik

Att designa lutande parkbänkar som inte går att sova på, att genom klassisk musik skrämma bort missbrukare, att utforma ledstänger på ett sätt som motar bort skateboardåkare. Exkluderande design har på senare tid blivit mycket uppmärksammad i media. Men det finns även en motsatt rörelse, inkluderande design används för att medskapa platser tillsammans med användarna.…

  • Av: ArkDes

Skolan och staden

- forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den moderna staden. Så heter den underlagsrapport som kommissionär Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, skrivit för Malmökommissionen. Ur sammanfattningen av Skolan och staden: "Denna första delrapport som skrivs inom ramen för uppdraget som kommissionär i Kommission för ett socialt hållbart Malmö tar avstamp i utbildningssociologiska…

  • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö