Vad är social hållbarhet för dig?

Ewa Larsson (MP), socialborgarråd i Stockholm För mig är social hållbarhet en förutsättning för att ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska bli verklighet. Dessa förhållanden hänger ihop och är beroende av varandra. Den sociala hållbarhetsdimensionen innehåller jämställdhet, rättvisa och lika möjligheter och är grunden för ett samhälle där alla känner att de har en plats och…

  • Av: Hållbar Stad