SAMARBETET SOM GER KLIMATUTMANINGEN ETT LYFT

© Klaas Koopmans_WWF-Netherlands. Energikontoret i Mälardalen är sedan några år Världsnaturfonden WWFs samarbetspartner i Earth Hour City Challenge. Energikontoret hjälper bland annat de deltagande kommunerna med rapporteringen av utsläpp. Jag har arbetat på Energikontoret i Mälardalen sedan september förra året med energiutvecklingsfrågor kopplat till kommunerna i vår region. Det var under mina civilingenjörsstudier som jag…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

    14 SVENSKA KOMMUNER MED I EARTH HOUR CITY CHALLENGE

    Nu drar Earth Hour City Challenge 2014-2015 igång. Det är fjärde gången Världsnaturfonden WWF utmanar städer och kommuner att agera förebilder för hållbar utveckling, och den nya omgången är större än någonsin med deltagande städer från inte mindre än 17 länder från hela världen, och 14 städer från Sverige. Anmälan och rapportering till utmaningen är…

    • Av: Energikontoret i Mälardalen AB