Portal vägleder för klimatanpassning

Har du kikat in på webbplatsen Klimatanpassningsportalen, klimatanpassning.se? Vi lanserade nyligen ett helt nytt material som handlar om klimatförändringens effekter i Sverige och hur samhället påverkas. Här kan du läsa om klimatanpassning i byggande och samhällsplanering, exempelvis att vallar, dammar och diken kan fungera som buffert vid översvämningar, eller att lövträd binder stora mängder vatten…

  • Av: SMHI

    Är en hållbar stad en trygg stad?

    Begreppet Hållbar stad skulle kunna betyda en stad där det är tryggt att leva. Det gäller både den miljö vi har idag men kanske ändå viktigare, den vi bygger för framtiden. Förändringar i klimatet är ett av de hot som vi behöver minska sårbarheten för. Därför ska klimatanpassning stå högt upp på planeringsagendan. Många kanske…

    • Av: SMHI