Ny metod för helhetssyn på urbana byggnadsbestånd

Allt fler människor flyttar till städer. För att uppnå en hållbar tillväxt av fastigheterna i städerna krävs en helhetssyn, men det saknas idag. I ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2, "Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd", ska två forskare från Chalmers utveckla en metod för att snabba på till en hållbar omställning. Detta genom att ta hänsyn till behovs- och tillförselsidan, renoveringsåtgärder samt möjligheter för ny- och tillbyggnad.

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Energieffektivt byggande och boende

  Den 4 februari är det äntligen dags för stor årskonferens i forskningsprogrammet E2B2. Temat är energieffektivt byggande och boende och konferensen bjuder på inspirerande ämnen, presentationer av forskningsresultat och gott om tillfällen att knyta kontakter. I år får du dessutom möjlighet att följa med till Norra Djurgårdsstaden!

  • Av: E2B2

   Forskning utvecklar både samhället och den egna verksamheten

   Sverige, liksom resten av Europa, står inför stora och komplexa utmaningar. Tillsammans ska vi skapa en hållbar tillväxt samtidigt som vi måste möta utmaningar som en kraftig urbanisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning. För att kunna bygga detta nya Sverige spelar samhällsbyggnadssektorn självklart en central roll. Men det behövs både resurser till forskning, utveckling och…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad