Klimatförändringar hot mot dricksvattnet

I ett varmare och mer nederbördsrikt klimat ökar risken att vårt dricksvatten blir förorenat. Samtidigt kan delar av landet stå inför vattenbrist under torra perioder. Klimatberäkningar pekar på att vattentillgången i sjöar och vattendrag kommer att förändras, men förändringen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet och mellan olika årstider. Sett över hela…

  • Av: SMHI

    Lärande exempel om klimatanpassning

    Säker tillgång till dricksvatten, minskade risker för översvämningar och hälsorisker vid värmeböljor. Det är några av de lärande projekt som vi börjat sammanställa i en ny idébank. Materialet beskriver exempel på klimatanpassning som pågår i svenska kommuner.Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren. Många kommuner…

    • Av: SMHI