Mot en bättre hamn

Platserna är olika men svaren oftast desamma: lyxiga bostäder, kontor och köpcentrum. Det handlar om städer i västvärlden som vill växa mot vattnet. Hamnverksamheten har lagts ner helt eller delvis som en följd av globala s­trukturförändringar och attraktiv mark frigörs för exploatering. Oftast demoleras allt gammalt och marken säljs till i­nvesterare med vinstintresset som främsta…

  • Av: Idéer och tankar om hållbar stadsutveckling