SAMARBETET SOM GER KLIMATUTMANINGEN ETT LYFT

© Klaas Koopmans_WWF-Netherlands. Energikontoret i Mälardalen är sedan några år Världsnaturfonden WWFs samarbetspartner i Earth Hour City Challenge. Energikontoret hjälper bland annat de deltagande kommunerna med rapporteringen av utsläpp. Jag har arbetat på Energikontoret i Mälardalen sedan september förra året med energiutvecklingsfrågor kopplat till kommunerna i vår region. Det var under mina civilingenjörsstudier som jag…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB