Framtiden är urban - befolkningen ökar i större städer

Sverige minskar så gott som alla tätorter med en befolkning om 20.000 eller färre. Samtidigt ökar befolkningen kraftigt i större städer, särskilt i universitetsstäder. Tendensen är tydlig - framtiden är urban, och det gäller för EU och även inom OECD-området, som omfattar de 34 rikaste nationerna. Inom OECD-länderna behöver befintliga städer byggas om och till.…

  • Av: Mistra Urban Futures