Urban Lunch-time: Medborgardialogens effekter i stadsplanering

Vad innebär egentligen medborgardialog i svensk stadsplanering och vad har dialoger för effekter på planeringen? Hur kan de förstås i relation till värden som rättvisa, effektivitet och legitimitet? Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap Anmälan (senast 20 maj) Under Urban Lunch-time den 23 maj diskuterar forskarna Nazem Tahvilzadeh och Moa Tunström ämnet dialogprocesser med avstamp…

 • Av: Mistra Urban Futures

  Social hållbarhet – en fråga för och utanför samhällsplaneringen

  Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa ett socialt hållbart och inkluderande samhälle. Men den kan bidra till att dämpa boendesegregationens konsekvenser, främja möten mellan människor och ge invånare inflytande över samhällets utveckling. Social hållbarhet måste bli en naturlig och bärande del i all stadsplanering. Överallt går att läsa om vikten av en socialt hållbar…

  • Av: Ekologigruppen

   Nu utvecklar vi Sege Park med hjälp av byggherredialog

   Östra sjukhusområdet förvandlas just nu till bostadsområdet Sege Park, med starkt fokus på social och miljömässig hållbarhet. Planerna formas till stor del i en dialogprocess mellan Malmö stad och 13 olika byggaktörer. Området erbjuder speciella förutsättningar med sin lummiga parkmiljö och gamla sjukhusbyggnader. Malmö stad strävar efter att Sege Park ska bli en grön stadsdel…

   • Av: Malmö stad

    Kunskapsallianser utvecklar Amiralsstaden

    Med kunskapsallianser kommer fler Malmöbor involveras i utvecklingen av Amiralsstaden. Grundidén är att människor som annars inte gör sin röst hörd – till exempel unga och nyanlända – ska kopplas samman med beslutsfattare och tjänstepersoner. Det traditionella samrådsmomentet är inte alltid tillräckligt för att skapa delaktighet och involvering i en planprocess. Det är den bakomliggande…

    • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

     Seminarium: Hur skapas meningsfulla deltagandeprocesser?

     ArkDes och Arkitekter utan gränser bjuder in till ett seminarium och rapportsläpp om deltagandeprocesser. Att involvera invånare i stadsutvecklingsprocesser på ett meningsfullt sätt är en stor utmaning. Under seminariet presenteras erfarenheter från projekt som testat nya metoder för kunskapsutbyte och dialog. Anmäl dig till seminariet Projektpresentationer In Situ Studio Bhubaneswar Cuttack, Arkitekter utan gränser Under…

     • Av: ArkDes & Arkitekter utan gränser

      Om medskapande är svaret, vilka är dina frågor?

      GoCreate, ett nätverk av medskapande praktiker inom Mistra Urban Futures, bjuder in till två spännande dagar 30/11 och 1/12. Anmälan och mer information för båda dagarna Dag 1: Utvecklande seminarieworkshop, öppen för alla. Vad behöver du veta för att förstå medskapande och dess olika ytterligheter/polariteter? På vilka olika sätt kan man ta sig an, och resonera…

      • Av: GoCreate

       Kunskapsdriven stadsutveckling – hur använder vi urban kunskap för att skapa hållbara städer?

       Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling: Hur genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte? Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur hanterar vi kunskap för att den inte…

       • Av: Södertörnsakademin

        Bred dialog när ny stadsdel planeras i Limhamn

        Limhamn kan få en ny grön kvartersstad med bostäder och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett skissförslag på en ny stadsdel, som presenterats i en första dialog med fastighetsägare och Limhamnsbor. På Stadsbyggnadskontoret pågår ett arbete med ett planprogram för att börja omvandlingen av Annetorps industriområde. Planen ska ge förutsättningar att skapa ett område med…

        • Av: Malmö stad

         ”Vi vill visa människorna bakom statistiken”

         Det pratas mycket om storytelling i myndighetskommunikation. Om hur de producerar och sprider berättelser till medborgare, men vi tror också på det omvända - att medborgare kan dela sina berättelser med myndigheter, berättar Anna Holmwood, producent och medlem av ett medborgardrivet produktionsteam i Amiralsstaden. Under hösten och vintern har det medborgardrivna produktionsteamet bestående av Anna…

         • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

          Invigning av biblioteks- och tandläkarplatsen

          Den 16 december invigde fastighetsägaren Trianon två nya platser vid Rosengårds centrum i Malmö. Platserna har tagits fram tillsammans med ungdomar i området, Disorder och Malmö stad. Under våren genomförde Disorder en dialogprocess med barn och unga i området, där de fick bidra med idéer om hur utomhusmiljöerna runt Rosengårds centrum kunde göras om. Deras…

          • Av: Amiralsstaden