Kunskapande på museitorg

Kan utformningen av en plats framför ett museum i ett hamnområde påverka bilden av en hel stad? I gestaltningen av ett museitorg i Nyköping var målet att öppna upp verksamheten för att nå än fler medborgare och bidra till att stärka det offentliga rummet i tätorten.

 • Av: Urbio

  Torgets roll i den samtida staden

  Tunnel under centralstationen i Umeå. Foto: Nina Brunndahl Warnolf Vad ger ett framgångsrikt torg? Noggrann programmering med många olika funktioner och användningar? Eller är det det oprogrammerade som inbjuder till vistelse och folkliv? Caroline Dahl ställer frågorna, samtidigt som hon lyfter fram vikten av medborgares rätt till medskapande i stadsutvecklingsprocesser. Vilken roll spelar torg och…

  • Av: Movium

   Psyke, ägande och förortslandskap

   I det konstnärliga forskningsprojekt Platsens Poetik som jag arbetar med på Arkitekturmuseet undersöker jag hur människor relaterar till natur- och kulturlandskap över tid. Människor knyter an till jord på liknande sätt som till varandra som jag ser det, och vi kan förvägras tillhörighet och stötas bort från den jord vi bebor. Jag närmar mig hur…

   • Av: Arkitektur- och designcentrum