Seminarium: Hur skapas meningsfulla deltagandeprocesser?

ArkDes och Arkitekter utan gränser bjuder in till ett seminarium och rapportsläpp om deltagandeprocesser. Att involvera invånare i stadsutvecklingsprocesser på ett meningsfullt sätt är en stor utmaning. Under seminariet presenteras erfarenheter från projekt som testat nya metoder för kunskapsutbyte och dialog. Anmäl dig till seminariet Projektpresentationer In Situ Studio Bhubaneswar Cuttack, Arkitekter utan gränser Under…

  • Av: ArkDes & Arkitekter utan gränser

Medskapande på riktigt – Hur då?

Tid: 17.00 – 19.00 I en tid av stora samhällsförändringar behövs nya sätt för att tillsammans skapa tillit och hållbar utveckling. Med medskapande menas att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap, använder kraften och hittar resurserna där de verkligen finns. Föredragshållare: Lisa Bomble, Tekn dr, Arkitektur, Chalmers och Inga-Lisa Adler, författare till delrapport i…

  • Av: Mistra Urban Futures

Bortom dialog – medborgardeltagande i en global stadsutveckling

Arkitekter utan gränser Sverige (ASF) och ArkDes bjuder in till ett seminarium 15 november om hur deltagande kan bidra till en hållbar och rättvis stadsutveckling. Jana Revedin, professor i arkitektur och Joanna Heilig, aktiv inom Arkitekter utan gränser, reflekterar kring sina erfarenheter av deltagandeprocesser. När? 15 november, kl. 17.30–19.45 Var? ArkDes Seminariet är på engelska. (In english below)…

  • Av: ArkDes och Arkitekter utan gränser

Stöd till lokala kulturprojekt för boende Kulturrådet fördelar 100 miljoner kronor till projekt av, för och med boende

Den 25 augusti startade ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Under perioden 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer. De som bor i området ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare…

  • Av: Kulturådet

Kommunikativ demokrati – ett verktyg i planeringen

Innebörden av social hållbarhet går att studera ur olika perspektiv, fokus kan exempelvis riktas mot påverkan på segregationsmönster eller medborgarnas förmåga att känna delaktighet och möjlighet att kunna påverka beslut som rör deras närmiljö. Inom ramen för hållbar utveckling bygger social rättvisa på att möta nutida och framtida generationers behov av att leva fullgoda liv…

  • Av: SLU

Den lärande staden

Projektet Den lärande staden tog sikte på en av de allvarligaste utmaningar som dagens städer ställs inför, nämligen socialt och ekonomiskt utanförskap och segregation. Projektet har samarbetat med boende i Hammarkullen, ett utsatt bostadsområde i Göteborg. Att alla som bor i staden kan göra sin röst hörd är viktigt. Det tycker även människorna i Hamarkullen.

  • Av: Mistra Urban Futures