Bred dialog när ny stadsdel planeras i Limhamn

Limhamn kan få en ny grön kvartersstad med bostäder och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett skissförslag på en ny stadsdel, som presenterats i en första dialog med fastighetsägare och Limhamnsbor. På Stadsbyggnadskontoret pågår ett arbete med ett planprogram för att börja omvandlingen av Annetorps industriområde. Planen ska ge förutsättningar att skapa ett område med…

 • Av: Malmö stad

  ”Processen är lika viktig som resultatet”

  Hur kan vi öka Malmöbornas delaktighet i att utveckla staden? Det är frågan som Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan undersöker och testar i Amiralsstaden. Med sina erfarenheter av att arbeta utomlands och för FN, för Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan med sig många nya idéer och perspektiv till svensk stadsutveckling, menar Sophia Bescher, projektledare Amiralsstaden, och fortsätter: – I Sverige kan…

  • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

   Medskapande på riktigt – Hur då?

   Tid: 17.00 – 19.00 I en tid av stora samhällsförändringar behövs nya sätt för att tillsammans skapa tillit och hållbar utveckling. Med medskapande menas att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap, använder kraften och hittar resurserna där de verkligen finns. Föredragshållare: Lisa Bomble, Tekn dr, Arkitektur, Chalmers och Inga-Lisa Adler, författare till delrapport i…

   • Av: Mistra Urban Futures

    Delaktighet – verktyg eller bromskloss?

    Tänk dig en stad där all utveckling är baserad på lokalsamhällets ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar för hållbarhet. En stad där alla förändringar i den fysiska miljön är kunskaps- och evidensbaserade och där inga planer överklagas.  I det här inlägget tänkte jag belysa ett glapp i stadsbyggnadsprocessen som bromsar på vägen dit: glappet mellan medborgarna…

    • Av: Ekologigruppen

     Stöd till lokala kulturprojekt för boende Kulturrådet fördelar 100 miljoner kronor till projekt av, för och med boende

     Den 25 augusti startade ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Under perioden 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer. De som bor i området ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare…

     • Av: Kulturådet

      HÅLLBAR STADSUTVECKLING BLEV PEDAGOGISK FULLTRÄFF

      Via fyra lärare räknar WWF med att nå ut med sitt budskap till 20 000 människor. wwf.se/earthhour-skola Med stadsturnén har WWF i Sverige introducerat lärande för hållbar utveckling i Earth Hour City Challenge (EHCC). För andra året i rad engagerades ungdomar genom det pedagogiska materialet Vår stad 2030 och WWFs vision om ett gott liv…

      • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

       Kan konst förändra världen? - Husby – Bergsjön - Våxnäs

       Tisdag 20 november kl. 18-20 på Husby träff Det finns många platser och många organisationer som har engagerat sig i samhällsdebatten på ett nytt sätt under de senaste åren. En av de rörelser som får allt mer uppmärksamhet är de verksamheter och initiativ som använder sig av konstnärliga processer för att skapa engagemang och sammanhållning…

       • Av: Arkitektur- och designcentrum

        Dialog för att möta vår tids stora frågor

        med tack till Hans Abrahamsson för inspiration till dessa tankar. Foto: dhammza Vi befinner oss i en tid som präglas av förändring. Ökande globalisering, urbanisering och migration skapar nya utmaningar för politisk styrning. Vi ser framför oss ett scenario där skatteintäkter inte längre kommer att räcka till för att finansiera sociala krav som kommunerna ställs…

        • Av: S2020