Värdet av gröna lösningar - vem betalar och vem får nyttan?

Att bedöma värdet av ekosystemtjänster är svårt, ännu svårare är kanske att bedöma vem som ska ansvara för investering och underhåll av de gröna lösningarna. Projektet C/O City identifierar problem och testar lösningar. Inom C/O City argumenterar vi för att gröna lösningar skapar ett större värde för människor och samhället i stort även om de…

  • Av: C/O City

Aquaponisk odling i stadsmiljö

När städerna expanderar ut över den produktiva jordbruksmarken och grönytorna i stadsmiljön minskar, allt eftersom staden förtätas, uppstår en del fördelar. Bland annat så utnyttjar vi kommunikationsmedel mer effektivt och företag får bättre kundunderlag. Dessvärre för städernas förtätning också med sig en del nackdelar som blir allt svårare att åtgärda ju längre förtätningsprocessen fortgår. Grönytornas…

  • Av: Kungliga Tekniska Högskolan

Tre lappkast för grön uppgradering

Biotoptak med död ved och bikupor på Evershed’s huvudkontor i City of London. Ibland måste gamla sanningar omprövas. Omständigheter förändras som bekant. Det gäller inte minst hur vi planerar våra städer, med tanke på de extremväder vi har att vänta framöver. Två städer som fått erfara övermäktiga sommarregn de senaste åren är Köpenhamn och Malmö.…

  • Av: URBIO

Hållbar stadsdel har blivit en internationell föregångare

I Västra hamnen i Malmö har en ny modern stadsdel uppförts i vad som tidigare var ett hamn- och industriområde. Västra hamnen är ett pilotprojekt som visar att det går att skapa bostadsområden som är mer ekologiskt hållbara än dagens områden och samtidigt erbjuder en trevlig miljö för de boende.

  • Av: Hållbar Stad