Vattenbristen är här! På spaning efter en vassare vattenplanering

Allt fler svenska städer och kommuner drabbas av vattenbrist. Hur kommer ett sådant faktum att forma stadsplaneringen framöver? Marika Palmér Rivera är vatten- och hållbarhetsstrateg, hon efterlyser vassare strategier för vattenplanering. Den andra maj kom så vattenbristen till Stockholmsregionen. Tidigare i år har Örebro, Gotland, Halmstad, Laholm och södra Öland beslutat om bevattningsförbud och nu…

  • Av: Ekologigruppen

Renare dagvatten

Klockan är strax efter nio och regnet öser ner. Folk rusar blöta till skolor och bussar medan regnvattnet fortsätter sin väg via tak, vägar, ledningar, diken och ut i sjöar och vattendrag. På vägen drar det med sig farliga partiklar, tungmetaller, oljespill och annat som sedan ofta orenat rinner ut i våra sjöar och vattendrag. För samtidigt som kraven på annat avlopp blivit tuffare så saknas fortfarande både lagstiftning och regelverk när det gäller dagvattnet.

  • Av: Vinnova

Grund för grönare tak

De är miljövänliga, minskar bullret och är ofta vackra. Det är populärt med gröna tak, men det krävs mer kunskap och riktlinjer för att fler ska våga bygga tak som sedan också håller i 100 år.– Det är själva syftet med vårt projekt Gröna tak, säger projektledaren Ylwa Edwards.

  • Av: Vinnova

Hammarby Sjöstadsverket testar nya reningsmetoder

Hammarby Sjöstadsverket byggdes som en del i satsningen Hammarby Sjöstad och med syftet att halvera miljöbelastningen genom att demonstrera ny teknik och innovativa lösningar. Anläggningen fortsätter nu fungera som ett utvecklingscentrum för ny reningsteknik.

  • Av: Hållbar Stad