Cykellogistik ger skönare stad

2012 var ett år då det hände mycket inom cykelbaserad logistik i Europa. Nya företag startades, statligt stödda forsknings- och pilotprogram fick fart och det bildades till och med en lobbyorganisation. Och det är inte konstigt med tanke på alla miljömässiga, trivselmässiga och affärsmässiga fördelar som det innebär att köra gods med cykel! I europeiska…

  • Av: Ecoprofile