NU TAR JURYN VID FÖR ATT UTSE EARTH HOUR CAPITALS

Med de 44 finalisterna valda, har Earth Hour City Challenge nu gått in i nästa fas där en internationell jury ska välja ut en Earth Hour Capital för varje land. Indra-Jeet Mistry, sakkunnig för Hållbara städer internationellt på WWF Sverige, berättar litet mer ingående om hur urvalsprocessen går till och om GPC, det nya gemensamma…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

SAMARBETET SOM GER KLIMATUTMANINGEN ETT LYFT

© Klaas Koopmans_WWF-Netherlands. Energikontoret i Mälardalen är sedan några år Världsnaturfonden WWFs samarbetspartner i Earth Hour City Challenge. Energikontoret hjälper bland annat de deltagande kommunerna med rapporteringen av utsläpp. Jag har arbetat på Energikontoret i Mälardalen sedan september förra året med energiutvecklingsfrågor kopplat till kommunerna i vår region. Det var under mina civilingenjörsstudier som jag…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

"STÄDERNA KAN INTE VÄNTA PÅ NATIONERNA LÄNGRE"

Världens städer tog ett stort steg framåt i sitt ledarskap i arbetet mot klimatförändringarna vid FN:s klimatmöte i New York i september 2014. I en ny överenskommelse enades bland annat C40 och ICLEI om att skapa en central plattform och en gemensam standard för rapportering av utsläpp, åtaganden och åtgärder. Ett nytt system för finansiering…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB