ut och in på begreppen

Foto: Caroline Dahl Hong Kong är en stad där rulltrappor fungerar som trottoarer. Rulltrapporna är så framgångsrika att en del stadsdelar opponerar sig mot dem i rädsla för gentrifiering. Caroline Dahl åker bland Hong Kongs rulltrappor och tänker på Ren Koolhaas teorier om hur tillgängligheten förändrar stadslivet. New York har sina gula taxibilar. London de…

  • Av: Movium

Torgets roll i den samtida staden

Tunnel under centralstationen i Umeå. Foto: Nina Brunndahl Warnolf Vad ger ett framgångsrikt torg? Noggrann programmering med många olika funktioner och användningar? Eller är det det oprogrammerade som inbjuder till vistelse och folkliv? Caroline Dahl ställer frågorna, samtidigt som hon lyfter fram vikten av medborgares rätt till medskapande i stadsutvecklingsprocesser. Vilken roll spelar torg och…

  • Av: Movium