Makt över bostadsfrågan

Bostadsbrist och stora skillnader i boendekostnad skapar klyftor och samhällsekonomiska problem som kommer att hänga med i årtionden framöver. Men allra hårdast drabbas enskilda individer som blir både utsatta och maktlösa i sina försök att skaffa sig tak över huvudet. Kanske blir så lösningen att ta saken i egna händer? Det är mer än välkänt…

 • Av: Hållbar Stad

  Byggemenskaper – ett sätt att skapa variation i stadsbyggnaden

  Illustration: Karin Andersson Kanske är det dags för ett mer småskaligt byggande i Sverige. Sju svenska kommuner bildade förra året ett nätverk för byggemenskaper, och i Linköping är tegen ett nyckelord i planeringen för den kommande bomässan. I början av 1990-talet utvecklades parallellt i flera tyska städer, som Tübingen, Freiburg, Hamburg och Berlin, stadsutvecklingskonceptet Baugemeinschaft…

  • Av: Movium

   Byggemenskaper – en trend som nått Sverige?

   I Fastighetsägarnas m fl rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänstekonomin lyfts bygg- och bogemenskaper fram som ett alternativ för de som särskilt söker social förankring och trygghet i sitt boende. Danmark och Tyskland är föregångare där intresserade erbjuds stöd för att bilda byggrupper och själva utforma sitt boende efter eget huvud tillsammans…

   • Av: Fastighetsägarna