Många delar gärna prylar – men inte boyta

Delningsekonomi blir allt vanligare. Allt fler väljer att hyra, dela eller byta saker med varandra genom till exempel appar och digitala plattformar på nätet eller sociala medier. När det gäller att dela boyta verkar motståndet vara större enligt en undersökning. Enligt Boverket bor nio av tio i en kommun med bostadsbrist. Flexibelt boende kan vara…

 • Av: Hållbar stad

  Flytande bostäder i Frihamnen – platsutveckling som minskar bostadsbristen

  Staplade containrar på vattnet och låg träbebyggelse på land. Det är ett av Göteborgs sätt att möta behovet av bostäder för nyanlända, studenter och företag. Samtidigt ska de temporära kvarteren utveckla Frihamnens offentliga miljöer – långt innan den permanenta bebyggelsen kommit på plats. Frihamnen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som kommer pågå de närmsta…

  • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

   Vrålet efter en rättvis bostadsförsörjning Intervju med Malin Stenborg

   Bostadssituationen kan ibland kännas som en blandning mellan snårskog och universum. Frågan är lika krånglig som oändlig. Bostadsvrålet startade som ett försök att skapa förståelse och förflytta makten till medborgarna. Malin Stenborg är statsvetare och var projektledare för Bostadsvrålet i Malmö 2015. Man behöver inte kunna allt för att ha rätten att säga ifrån. Kunskap…

   • Av: ArkDes

    Bo. Nu. Då: Malmö

    För vem byggs framtidens stad? Med invånaren i centrum. Tid: 09.30–19.00 Plats: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö Välkomna till en inspirerande heldag om stadsutveckling ur invånarperspektiv. För vem byggs det och vems drömmar uppfylls i dagens städer? Dagen är en del av ArkDes tema Bo. Nu. Då och Form/Design Center: Arena – Praktik/Akademi. Kom, lyssna och delta…

    • Av: ArkDes

     Bostäder för alla - men hur? (Göteborg)

     SKL och Länsstyrelserna bjuder in till regionala seminarier. Syftet är att fördjupa diskussionen kring kommunernas förutsättningar och villkor för att medverka till ett ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning. Tid: 8.30 - 16.30 Målgrupp: Ordförande/vice ordförande i kommunstyrelsen och byggnadsnämnd eller motsvarande, samt ledande tjänstemän inom samhällsbyggnad/exploatering/planering. Innehåll Det byggs för få bostäder i Sverige. Bostadsbristen är värst…

     • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

      Marknaden måste tillåtas lösa bostadskrisen

      DEBATT. Fler reformer borde genomföras så att fler bostäder byggs och marknaden börjar fungera. Först då kan bostadskrisen lösas, skriver Henrik Edin, förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet. Det sägs ofta att bostadsbristen i Sverige beror på en vild oreglerad marknad, men ingenting är längre bort från sanningen. Faktum är att bostadsmarknaden saknar två saker: bostäder och marknad.…

      • Av: Liberala ungdomsförbundet

       Dags att prata om den (o)rättvisa staden

       Det brukar sägas att Sverige just nu genomgår den snabbaste urbaniseringsprocessen i hela Europa. Det är bråda tider med andra ord. Stora byggprojekt som ska skapa gångbara identiteter, nya bostadsområden och ett attraktivt ansikte utåt är karaktäristiska för nutidens stadsbild. Lyftkranarna vittnar om en stad i förändring, om ett växande stadsrum där allt fler är…

       • Av: ArkDes

        Ingen lösning på krisen utan ungas röster

        Byggbolag, tjänstemän, arkitekter och politiker måste börja lyssna på unga vuxnas röster i bostadsdebatten. Vi finns här och berättar gärna för er om unga vuxnas situation och behov, skriver Aidin Zandian, ordförande i jagvillhabostad.nu Stockholm. Att bygga bostäder som efterfrågas av unga vuxna är inte bara viktigt för att lösa bostadsbristen, det handlar även om…

        • Av: jagvillhabostad.nu

         En politik för Sveriges städer

         Jag deltog i veckan i ett nationellt idésamtal under rubriken ”Stadspolitiken kan drivas framåt”. Som arrangör stod Boverket och en diger skara från myndigheter och departement samt forskning och intresseorganisationer medverkade. Den övergripande frågan för dagen var hur en nationell stadspolitik skulle kunna bidra till att nå målen om långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsbegreppet är välanvänt…

         • Av: Fastighetsägarna