Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)

Nu är en ny utlysning igång inom programmet E2B2 – Forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper välkomnas särskilt. Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den tredje utlysningen från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. E2B2 är…

 • Av: Energimyndigheten & IQ Samhällsbyggnad

  Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

  Det är brist på bostäder i många kommuner och det behövs ett tillskott av bostäder även på orter där investeringsviljan är låg eller obefintlig. Samtidigt har många människor begränsade möjligheter att efterfråga konventionellt byggda bostäder. Att bredda samverkan mellan olika aktörer och släppa fram nya, inkluderande projektformer såsom modernt självbyggeri och byggemenskaper kan vara ett…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Goda krafter som gör skillnad i särskilt utsatta områden

   Välkommen till en eftermiddag där vi fortsätter diskussionen om hållbar social bostadspolitik. Tid: 13.00–16.30 Anmäl dig här Den här gången fokuserar vi på arbetet i socioekonomiskt utsatta områden och hur olika aktörer och initiativ kan bidra till att vända utvecklingen. Vi tar avstamp i regeringsarbetet med segregation i form av Delegationen mot segregation. Vi får…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Urban Lunch-time: Vad är långsiktigt hållbara bostäder för seniorer?

    Många seniorer bor i bostäder som inte tillgodoser deras behov och behöver därför flytta. Frågan är bara till vad? Nybyggda bostäder erbjuder ofta god fysisk tillgänglighet men vilka andra kvaliteter behövs för att erbjuda en långsiktigt hållbar boendemiljö? Tid: 11.30-13.00 (enkel vegetarisk wrap från kl 12.20) Anmälan och mer information Seniorlivet spänner över cirka 20–30 år. Seniorer…

    • Av: Mistra Urban Futures

     Storsatsning på Rosengård centrum

     – När vi byggde i Lindängen såg vi att många potentiella köpare saknade pengar till kontantinsatsen. De hade oftast ett jobb så de kunde betala räntorna och lånet - och då blir det egentligen billigare än att hyra en lägenhet i nyproduktion. Om vi lyckas med detta skulle sannolikt fler stanna kvar i Rosengård och bidra till områdets stabilitet, vilket behövs för att skolresultaten ska bli bättre, säger Anna Heide.

     • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

      Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

      Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. Beslut om fördelning av årets medel på 1,395 miljarder kronor fattas under slutet av november månad och statsbidraget betalas ut senast den 1 december 2018. Bidraget infördes för…

      • Av: Boverket

       Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

       Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.  Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober. Vem kan söka? Juridiska…

       • Av: Boverket

        Hur ger vi möjlighet för låginkomsttagare att bo i nyproducerade hyreslägenheter?

        Stora grupper med låga inkomster har inte råd att bo i nyproducerade hyreslägenheter, trots heltidsjobb och fast inkomst. Hur skapar man en inkluderande och socialt blandad stad där även låginkomsttagare har möjlighet att bo? Hur bygger man nya hyresrätter för alla? Tid: 13.00-14.00 Plats: Hästgatan 13 I Frihamnen i Göteborg vill kommunala Älvstranden Utveckling testa en modell…

        • Av: Älvstranden Utveckling

         Kan nya bostäder få fler att resa hållbart?

         Hur kan bostadshusets design göra det möjligt för fler att välja cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet, istället för bilen? En forskargrupp vid K2 har beviljats 5,67 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten för att studera den saken. Att arbeta med så kallade piloter är ett sätt att skapa innovativa och energieffektiva lösningar genom försöksverksamheter eller…

         • Av: K2

          Arwidsson Talks

          Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop och där alla har någonstans att bo? Hur bygger vi städer och livsmiljöer som är trygga och inkluderande? Arwidsson Talks sätter några av samtidens mest brännande stads- och samhällsutvecklings-frågor i fokus. Här presenteras innovativa tankar, konkreta projekt och ny forskning som inspirerar och ger ny kunskap. Tid:…

          • Av: Birthe & Per Arwidssons Stiftelse