På min (framtida) gata i stan...

Framtidens gata kan bli mer än en transportsträcka, den kan bli själva destinationen. Mer utrymme för människor och umgänge när privatbilismen får stryka på foten. Stadsarkitekterna i Malmö och Göteborg spår en ljus framtid för gaturummet. När vi tittar på en karta över en stad är det ofta gatorna vi är intresserade av. Det är…

  • Av: Omvärld