Betongherdar och gettogetter

När våra bosättningar blir allt mer urbana, i form av nyproducerade stadskvarter ”ex-nihilo”, krymper de gröna kvadratmeterytorna. Inte bara för människorna utan även för faunan. Ett uppvaknande håller på att ske om att djuren har en viktig roll att spela för att skapa framtidens hållbara städer. Biologiska, ekonomiska och framförallt pedagogiska vinningar finns att hämta…

 • Av: URBIO

  STADENS LUFTRUM BEVINGAT

  Något skaver… det är liksom något som fattas. Under mitt tredje besök i miljonstaden Shenyang i nordöstra Kina kommer jag på vad det är. Det finns verkligen inga fåglar i staden. Tomt. Inte en tillstymmelse till vare sig duvor, måsar, kråkfåglar eller tättingar. Tydligen beordrade Mao Zedong under kampanjen ”Det Stora Språnget” 1958-62 att all…

  • Av: URBIO

   DET MYLLRANDES ESTETIK

   Torkade gyllene fröställningar rasslar i vinden på en grusig ruderatmarksäng. Samtidigt får stadsdelsförvaltningen ett anonymt samtal gällande ovårdad utemiljö. I det naturliga landskapet hade förmodligen denna grusäng med gyllene fröställningar uppfattats som vacker. Men i stadens kontext blir den ett skräpigt och störande inslag. Visst kan vi uppleva skönheten i en grusig ruderatmarksäng. Det är…

   • Av: URBIO

    NÄRODLINGSOPTIMERAD STADSBYGGNAD

    Allt fler människor lever sina liv i urbana landskap, allt mer fjärmat från naturen. Statistik från EU visar att Sverige är det land i Europa där urbaniseringsprocessen skett snabbast de senaste åren. En konsekvens av det är att matproduktion för allt fler människor kommit att bli någonting abstrakt. Samtidigt växer intresset för stadsodling snabbt –…

    • Av: URBIO

     Ekologiskt ansvarstagande börjar med naturlek

     Leken är barnets sätt att bearbeta intryck och hämta kunskap om omvärlden. Genom leken utvecklar och övar barnet sina kognitiva och emotionella färdigheter. Förståelsen för naturen och de ekologiska sambanden måste alltså ha leken som sin utgångspunkt. Forskningen visar att barnet har ett medfött intresse för den myllrande naturen, som en genetisk benägenhet att utveckla…

     • Av: URBIO

      POLYKULTUR I STADSGRÖNSKAN

      Livet i våra städer kommer med största sannorlikhet att stresstestas framöver. Allt pekar på att kommande generationer har att vänta mer extrema väderförhållanden, med heta värmeböljor och ihållande regnoväder. När staden blir allt mer kompakt kommer stadsgrönskan att behöva spela en mer framträdande roll. Både stadsgrönskans kvalité och kvantitet behöver öka, för att gynna stadsbornas…

      • Av: URBIO

       Fjärilsmarker på parkeringsdäck

       På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har landskapsarkitektkontoret URBIO arbetat med ett nytt parkeringsdäck och angränsande gata. Parkeringsdäcket ligger i den sydvästra delen av det stora sjukhusområdet, en del som gjort sig känd som Huddinge Grusängar. Här har en unik flora och fauna etablerat sig och en knäckfråga var hur man kunde bygga ett parkeringshus i området utan att den lokala fjärilsfaunan skulle missgynnas. Bruna tak blev lösningen.

       • Av: Hållbar Stad