Med rätt till himlavalvet

Vi svenskar pratar gärna väder när isen oss emellan ska brytas. Väder är vår kulturellt kodade minsta-gemensamma-nämnare. Förmodligen för att vädret här uppe alltid varit ombytligt och avgörande för hur jordbruksarbetet kunde utföras och hur skördarna slog. Idag lever vi allt mer distanserat till naturen. Vad händer då med förståelsen för ekologiska samband när många…

 • Av: URBIO

  Röd-grön-blått aktivitetsstråk revitaliserar Vasagatan

  Vasagatan – en färgsprakande och multifunktionell stadsgata med en röd-grön-blå aktivitetszon för folkliv och urban lek. För många av Stockholms besökare är Vasagatan det första intrycket av staden. Dessvärre är den en stökig biltrafikgata, som trots sina många hotell och restauranger inte är någon vidare attraktiv miljö för fotgängaren. Detta turiststråk, som var den första…

  • Av: URBIO

   STADENS LUFTRUM BEVINGAT

   Något skaver… det är liksom något som fattas. Under mitt tredje besök i miljonstaden Shenyang i nordöstra Kina kommer jag på vad det är. Det finns verkligen inga fåglar i staden. Tomt. Inte en tillstymmelse till vare sig duvor, måsar, kråkfåglar eller tättingar. Tydligen beordrade Mao Zedong under kampanjen ”Det Stora Språnget” 1958-62 att all…

   • Av: URBIO

    5 strategier för kalejdoskopiska närmiljöer

    Landskapsarkitekturen är den av arkitekturdisciplinerna (fysisk planering, husarkitektur och inredning) som är mest föränderlig över tid. Genom smart gestaltad landskapsarkitektur kan väder och vind, dygnsrytm och årstidsväxlingar framhävas och förstärkas på ett sätt som medvetandegör vår begränsade tid här på jorden. Landskapsarkitekturen har därmed en stor, men idag ofta underutnyttjad, mission – nämligen att bidra…

    • Av: URBIO

     Fjärilsmarker på parkeringsdäck

     På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har landskapsarkitektkontoret URBIO arbetat med ett nytt parkeringsdäck och angränsande gata. Parkeringsdäcket ligger i den sydvästra delen av det stora sjukhusområdet, en del som gjort sig känd som Huddinge Grusängar. Här har en unik flora och fauna etablerat sig och en knäckfråga var hur man kunde bygga ett parkeringshus i området utan att den lokala fjärilsfaunan skulle missgynnas. Bruna tak blev lösningen.

     • Av: Hållbar Stad