Lund och Trollhättan inspirerar med hållbara transporter

Vi har antagit utmaningen. Lund har varit med i Earth Hour City Challenge en gång tidigare, för Trollhättan är det första gången. För båda städerna är transporter det område där de har störst utmaningar utifrån årets tema ”Bridging the Gap”. De ser goda möjligheter att sprida lärdomarna av sitt arbete via Världsnaturfonden WWFs internationella utmaning.

  • Av: WWF – Bridging the gap

    Städer antar utmaningen för en hållbar mobilitet

    Global City Outlook. Städer står idag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. När nu länderna efter klimatavtalet i Paris ska definiera och genomföra de åtgärder som krävs för att infria sina löften är städerna oerhört viktiga. En av de absolut största utmaningarna är att begränsa utsläppen från trafiken. Här…

    • Av: WWF – Bridging the gap