Fler bin befolkar våra tak

I och med att antalet biodlare ökar får staden många nya små invånare. På flera av våra mest kända tak finns numera bikupor som både bidrar till den biologiska mångfalden och skapar nya samtalsämnen. I ett reportage i Göteborgsposten avhandlas biodlingstrendens alla aspekter. Kanske kan vi även göra plats för de sorters bin och humlor…

  • Av: Hållbar Stad

    Biodling - för en grönare stad

    Bin är nödvändiga för uppemot en tredjedel av allt vi äter men på många håll runt om i världen dör bina ut på grund av giftiga besprutningsmedel. Stockholmshem har adopterad bin för att bidra till en större biologisk mångfald. På sikt kommer vi att vara faddrar åt runt 250 000 bin som bor i våra bostadsområden och sköts av våra hyresgäster.

    • Av: Hållbar Stad