Hållbart odlande börjar med bisurr

Med enkla åtgärder i stadsmiljön kan staden fungera som en viktig refug för många av våra vilda biarter. Genom att synliggöra bina i staden kan kunskapen om binas betydelse leda till att vi i högre grad efterfrågar hållbar matproduktion. En tysk forskningsrapport publicerad i höstas varnar för en veritabel insektsdöd. Flygande insekter runt om i…

 • Av: Urbio

  Bin är också stadsbor Pollineringens nödvändiga infrastruktur

  Honungsbin, humlor och andra insekter som pollinerar växter hotas av habitatförlust, klimatförändringar, invaderande arter, bekämpningsmedel och sjukdomar, samtidigt som 76 % av våra viktigaste skördar är beroende av pollinatörer för att producera den mat vi människor behöver. Pollineringstjänster har värderats till hisnande 153 miljarder euro per år globalt. Ny forskning visar att många arter bin…

  • Av: C/O City

   Björntjänst eller ekosystemtjänst?

   Att ta hänsyn till, skydda, gynna eller försöka skapa ekosystemtjänster börjar idag bli en del av hållbart stadsbyggande. Den statliga utredningen om att Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) har angett tonen med målet att ekosystemtjänster senast år 2018 ska beaktas vid strategiska beslut och planering. Det är alltså full fart framåt som gäller för…

   • Av: Ekologigruppen

    Fler bin befolkar våra tak

    I och med att antalet biodlare ökar får staden många nya små invånare. På flera av våra mest kända tak finns numera bikupor som både bidrar till den biologiska mångfalden och skapar nya samtalsämnen. I ett reportage i Göteborgsposten avhandlas biodlingstrendens alla aspekter. Kanske kan vi även göra plats för de sorters bin och humlor…

    • Av: Hållbar Stad

     Vad ska vi ha biologisk mångfald till?

     Tre olika arter av humlor som pollinerar äppelblommor Det talas allt mer om att bygga ekologiskt hållbara städer med fungerande ekosystemtjänster. Kommuner tar fram grönplaner och formulerar generella målsättningar om att gynna biologisk mångfald. Men vad består denna mångfald egentligen av, varför behövs den och på vilket sätt bidrar den till ekologisk hållbarhet? Denna koppling…

     • Av: Ekologigruppen

      Biodling - för en grönare stad

      Bin är nödvändiga för uppemot en tredjedel av allt vi äter men på många håll runt om i världen dör bina ut på grund av giftiga besprutningsmedel. Stockholmshem har adopterad bin för att bidra till en större biologisk mångfald. På sikt kommer vi att vara faddrar åt runt 250 000 bin som bor i våra bostadsområden och sköts av våra hyresgäster.

      • Av: Hållbar Stad